bestämma

bestämma
• föreskriva, beordra, befalla, ålägga, förordna, ordinera, bestämma, statuera, stadga, reglera
• beordra, kommendera, dekretera, ordinera, härska, styra, regera, dirigera
• härska, styra, regera, leda, befalla, bestämma
• fatta ett beslut, besluta
• avgöra, besluta, förordna, stadga, dekretera
• fastställa, bestämma, fixera, precisera, fastslå
• avsluta, resolvera, lösa, besluta, bestämma, fastställa, bedöma

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • bestämma — v (bestämde, bestämt, bestämd, pres. bestämmer) bestämma sig för ngt …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • bestämma över — • styra, leda, bestämma över, råda, över …   Svensk synonymlexikon

  • bestämma sig — • besluta sig för • besluta sig (för att göra något) …   Svensk synonymlexikon

  • besluta sig — • bestämma sig (för att göra något) …   Svensk synonymlexikon

  • säga — • bestämma • tycka • nämna, titulera, kalla …   Svensk synonymlexikon

  • besluta — • fatta ett beslut, bestämma • fatta beslut angående law • förklara • avgöra, bestämma, fastslå, fastställa, fixera • avsluta, resolvera, lösa, besluta, bestämma, fastställa, bedöma • avgöra, besluta, förordna, stadga, dekretera law • avgöra,… …   Svensk synonymlexikon

  • avgöra — • avsluta, resolvera, lösa, besluta, bestämma, fastställa, bedöma • avgöra, besluta, förordna, stadga, dekretera law • avsluta, resolvera, lösa, besluta, bestämma, fastställa, bedöma • avgöra, bestämma, fastslå, fastställa, fixera …   Svensk synonymlexikon

  • fastställa — • konstatera, fastställa, framhålla, bekräfta, bestyrka, hävda • avsluta, resolvera, lösa, besluta, bestämma, fastställa, bedöma • fastställa, förklara, precisera • avgöra, bestämma, fastslå, fastställa, fixera • fastställa, bestämma, fixera,… …   Svensk synonymlexikon

  • styra — • härska, styra, regera, leda, befalla, bestämma • beordra, kommendera, dekretera, ordinera, härska, styra, regera, dirigera • härska, styra, regera, leda, befalla, bestämma, råda över • styra, leda, bestämma över, råda, över …   Svensk synonymlexikon

  • befalla — • föreskriva, beordra, befalla, ålägga, förordna, ordinera, bestämma, statuera, stadga, reglera • härska, styra, regera, leda, befalla, bestämma • beordra, kommendera, dekretera, ordinera, härska, styra, regera, dirigera • beordra, kommendera, •… …   Svensk synonymlexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”